EEVL Haapsalu Kogudus on registreeritud 19. aprillil 1992.a. Siis kandis kogudus nime „Haapsalu Vabakirik“, 1993.a. muudeti nimi „Haapsalu Täisevangeelne Vabakogudus“ ja kogudus kuulub sellest ajast ka Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liitu, 2005. aastast on koguduse nimi Eesti Evangeelsete- ja Vabakoguduste Liidu Haapsalu Kogudus.

Oleme kristliku usutunnistusega kogudus. Usume, et Jumal on Kolmainu Jumal: Jumal Isa, Jumal Poeg ja Jumal Püha Vaim. Täpsemalt saab tutvuda meie usutunnistusega siit.
Koguduse juures tegutseb noortegrupp, lastetöö ning igaaastaselt korraldame ka jõulujumalateenistuse majanduslikult vähem kindlustatud inimestele.